Level 6: Guitar solo, fingerstyle giọng G//Em

Level 6: Guitar Solo, Fingerstyle giọng G//Em Ý nghĩa : Khóa học giúp bạn hiểu sâu sắc việc suy luận thế tay áp dụng Solo; kết hợp thành thạo đệm hát và đánh nốt giai điệu, biết đánh tự do về nhịp, biết áp dụng kỹ thuật tremolo vào giai … Đọc tiếp Level 6: Guitar solo, fingerstyle giọng G//Em