Level 3: Master left hand – Guitar lead, luyện ngón, cảm âm

Level 3: Master left hand – Guitar lead, luyện ngón, cảm âm Ý nghĩa : Khóa học giúp bạn luyện ngón theo các nốt nhạc ở từng giọng, từ đó giúp các bạn cảm âm dò nốt tốt hơn ở các giọng & tìm ra một bài hát mới xem … Đọc tiếp Level 3: Master left hand – Guitar lead, luyện ngón, cảm âm