Level 2: Master right hand – Làm chủ nhịp phách, tiết tấu

Level 2: Master right hand – Làm chủ nhịp phách, tiết tấu Ý nghĩa : Khóa học giúp bạn hiểu sâu bản chất về nhịp, phát triển các bài tập tay phải chuyên về nhịp để đánh được tự do, phát triển được tiết tấu các nhịp 2/4, 3/4, 4/4, … Đọc tiếp Level 2: Master right hand – Làm chủ nhịp phách, tiết tấu